etikbloggen.crb.uu.se
Datainspektionen kritiserar nya regler för registerforskning
Först stoppade Datainspektionen (DI) biobanksatsningen LifeGene. Sedan föreslog regeringen nya regler för registerforskning, tänkta att göra LifeGene lagligt. Förra månaden kom DI:s remissvar på re…