etikbloggen.crb.uu.se
Kan moralisk övertygelse hitta hem till sin grund?
Jag blir inte kvitt frågan om den moraliska övertygelsens grund. Vi är helt säkra på vår sak: man får inte forska på mänskliga embryon… eller så får man göra det. Varifrån kommer säkerheten i övert…