etikbloggen.crb.uu.se
Forskningen rusar ifrån livsåskådningarna
Dagens vetenskap har befriats från kravet att allt vetande måste kunna sammanfattas i ett övergripande tankesystem. Forskning och livsåskådning går sedan något århundrade skilda vägar. Man brukar k…