etikbloggen.crb.uu.se
Biobanksforskare, gå samman!
Biobanker har det funnits så länge som läkare, forskare och museifolk samlat på biologiskt material. Ändå liknar dagens biobanker inget vi tidigare sett. Drivkraften bakom förändringen tycks vara a…