etikbloggen.crb.uu.se
Jag vill bidra till forskning, inte prenumerera på genetisk information
Människor som stödjer biobanksforskning genom att ge blodprov, svara på frågor, och genomgå hälsoundersökning – vad förtjänar de i utbyte? En vanlig tanke är att dessa hjälpsamma personer i utbyte …