etikbloggen.crb.uu.se
Samförståndsartiklar: intellektuell kortslutning?
Nyligen publicerades en artikel om en etiskt mycket svår fråga. Artikeln skrevs under av 26 författare, som diskuterat frågan för att nå samstämmighet. – Men hur klokt är det att skriva samförstånd…