etikbloggen.crb.uu.se
Datainspektionen stoppar ännu en datainsamling för framtida forskning
Datainspektionen (DI) vilar inte på sina lagrar. Nu har DI granskat Svensk Nationell Datatjänst vid Göteborgs universitet, och fattat samma beslut som för biobankssatsningen LifeGene: insamlingen s…