etikbloggen.crb.uu.se
UK Biobank öppnas för forskare
I månadsskiftet öppnades UK Biobank för forskning. Nyheten ger en uppfattning om hur infrastruktur för framtida biobanksforskning är tänkt att fungera. I likhet med svenska LifeGene är den brittisk…