etikbloggen.crb.uu.se
Efter oljan: genetiskt raffinerade grödor?
Vi står inte bara inför utmaningen att föda en växande befolkning. Vi står samtidigt inför utmaningen att bryta oljeberoendet, i god tid innan denna energi- och råvarukälla sinar. De flesta är enig…