etikbloggen.crb.uu.se
Personlig medicin… och forskare som publicerar studier av sina egna gener
Det är frestande att tro att människor genetiskt och molekylärt fungerar närmast identiskt. Vi är ju samma art. Våra celler borde väl arbeta lika? Ändå reagerar människor olika på samma läkemedelss…