etikbloggen.crb.uu.se
Bioetiken är ingen intresseorganisation
Bioetiken anses ibland legitimera mäktiga intressen. Liksom kyrkan förr välsignade armén och förklarade att Gud är på vår sida, används nu bioetiska välsignelseakter, menar man, för att stödja läke…