etikbloggen.crb.uu.se
Moralisk språkförbistring och drömmen om en förenande logik
Språket hjälper oss inte alltid att förstå varandra. Tvärtom kan det uppvisa vårt främlingskap. Den österrikiske filosofen Ludwig Wittgenstein är känd för bland annat detta uttalande: – Om et…