etikbloggen.crb.uu.se
Abort av nyfödda som logisk skalövning
Jag har funderat mer kring hur man bör reagera när filosofer argumenterar för ”after-birth abortion”. Läs på The Ethics Blog. Pär Segerdahl