etikbloggen.crb.uu.se
Etiktugg i vetenskapens förortsområden
Går etiken och språket numera skilda vägar? Idag finns knappt något hörn av världen utan etablerat skriftspråk. Vet man inte rätta ordformen eller stavningen, kan man (nästan) alltid fråga någon lo…