etikbloggen.crb.uu.se
Etik vid universitetet – vad är det?
Etikforskning kan vitalisera växelspelet mellan fakta och värderingar. Hur kan man forska om etik? Finns det vetenskapliga svar på moraliska frågor? Hur ska samhället och människorna förhålla sig t…