etikbloggen.crb.uu.se
Etiska riddare av sorgliga skepnader… är vi allihopa?
I etiken är det svårt att skilja mellan illusion och verklighet. Ett aktuellt exempel: – Är det bra att Datainspektionen stoppat LifeGene? Då riskeras inte deltagarnas integritet. Vi får tid …