etikbloggen.crb.uu.se
Debatten om stoppade LifeGene fortsätter i Upsala Nya Tidning
Datainspektionens beslut att datainsamlingen till LifeGenes biobank är olaglig fortsätter att debatteras. Denna gång i en artikel på UNT Debatt. Sju forskare från Stockholm, Umeå och Uppsala skrev …