etikbloggen.crb.uu.se
Datainspektionen stoppar LifeGene
Bakslag för biobanksforskningen! Datainspektionen beslutade förra veckan att det är mot lagen att samla in biologiska prover och hälsouppgifter till biobanken LifeGene. Karolinska Institutet förelä…