etikbloggen.crb.uu.se
Om djurskydd och forskningsnytta på Brännpunkt
Enligt djurskyddslagen ska försöksdjurs lidande vägas mot försökens förväntade nytta. På Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt skriver idag Mats G. Hansson vid CRB tillsammans med Rikard Holmber…