etikbloggen.crb.uu.se
Etikens röster
Det är väl rimligt om jag på en etikblogg funderar lite över vad etik är! Om jag skulle förklara ordet ”etik” och fick använda bara en mening, skulle jag kanske säga att etik är ett ann…