etikbloggen.crb.uu.se
Har du någon gång citerat en apa?
Jag citerade apor på ett symposium förra månaden. Läs mer på the ethics blog. Pär Segerdahl