etikbloggen.crb.uu.se
Den personliga integritetens sociala mening
Kan integriteten överbeskyddas? Kan välmenande integritetsskydd hota integriteten? Integriteten är lika viktig att skydda som den är svår att skydda. Vi lever ju tillsammans och behöver varandra. E…