etikbloggen.crb.uu.se
Ekonomiseringen av medicinens språk
Två amerikanska läkare skrev nyligen i New England Journal of Medicine om hur de tvingats tillbaka till skolbänken igen för att lära sig ännu ett främmande språk. Som läkarstudenter lärde de sig at…