etikbloggen.crb.uu.se
Gör mitt biobanksprov mig till försöksperson?
När mitt blodprov återanvänds i biobanksforskning, kanske 5-10 år efter att jag lämnade det, blir jag då försöksperson som måste informeras om det nya forskningsprojektet och ge samtycke innan prov…