ethiothinkthank.com
አዲሱ የምርጫ ህግ ማሻሻያ ምን ይላል?
ምርጫ ቦርድ በገዥው ፓርቲና በተቃዋሚዎች እኩል ውክልና ይመራል ቅሬታዎችን የሚያስተናግድ የምርጫ ፍ/ቤት ይቋቋማል በአዲሱ ህግ ጠ/ሚኒስትሩ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢን የመምረጥ ስልጣን የላቸውም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከገዥው ፓርቲና ከተቃዋሚ ፓርቲዎች በእኩል መጠን በተውጣጡ አባላት እንደሚመራ አዲሱ የምርጫ…