ethiothinkthank.com
“የነፃነት ታጋይ” መባልን እንጂ ነፃነትን የማንፈልግ ዜጎች ሞልተናል!
ዱካውን ማደን! (በውቄ ስዩም: ከየረር በር) በዶክተር አብይ አህመድ እና በግብረ አበሮቹ መሪነት እየተነቃቃ ያለው የርቅ እና የሆደሰፊነት ባህል አስደናቂ ነው:: በታሪክ ብርቅ ከሆኑ ክስተቶች አንዱን ያስታውሰኛል:: አንዳርጋቸው ፅጌ እና ጠ/ሚ አብይ አህመድ በየጁ የምስፍና ዘመን ደጃዝማች ውቤ የተባሉ መስፍን …