ethiothinkthank.com
“​የሶማሊ ክልል ልዩ ኃይል ፍላጎት!” በአፈንዲ ሙተቂ
ብዙዎቻችን በማህበራዊ ሚዲያዎች የምናውቀው የኢትኖግራፊ ተመራማሪና ፀሃፊ አፈንዲ ሙተቂ ​”የሶማሊ ክልል ልዩ ኃይል ፍላጎት!” በሚል ርዕስ በፌስቡክ ገፁ ላይ ያወጣውን ፅሁፍ እንድታነቡት አቅርበንዋል፡፡ ******** ምንም አትጠራጠሩ!! ይህንን ኃይል ያሰማሩት ወገኖች …