ethiopiaobservatory.com
በዚያ ቀውጢ ሰዓት የደኅንነት መሥሪያ ቤቱ አደንዛዥ ዕፅና ወርቅ ይነግድ ነበር! ባያስገርምም ባፋጣኝ ማጣራቱ ነገን መቆጣጠር ያስችላል!
Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)