ethiopiaobservatory.com
የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊት አብራሪ ካፕቴን አምሳለ ጓሉን የዐብይ አስተዳደር መንገድ/ትቤት በስሟ በመሰየም አኩሪነቷን ያረጋግጥ ይሆን?
Posted by The Ethiopia Observatory (TEO) የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለጊዜ ያለችውን አንዲት ሴት አብራሪውን በአዛዥነት፡ ሌሎች ሴቶች ባለሙያዎች፡ መካኒኮች አስተናጋጎች ወዘተ አድርጎ በታህሳስ 18/2017 በእስያና አፍሪካ ዘመናዊ አውሮፕላኖቹን ሲሸኝ፡ FaceAfrica የሚከተለውን ዘግቦ ነ…