ethiopiaobservatory.com
የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን ሕገ-መንግሥታዊ ልዩ ጥቅም አስመልክቶ የቀረበ መግለጫ
የአዘጋጁ አስተያየት፦ የኦሮሚያ ክልልና ሌሎችም ጉዳዩ ያገባናል የሚሉ ስለዚህ የሰጡትን አስተያየትም ሆነ ትችት አላየንም። ቢሆንም በአስተዳደሩ በኩል ይህንን ይፋ ስላደረገው ስምምነት ይኑረበት አይኑርበትም፣ አንድ አመላካች ሠነድ ስለወጣ ዜጎች እንዲያውቁትና እንዲወያዩበት ከዚህ በታች አቅርበነዋል። The Ethio…