ethioaddissport.com
አርሴን ዌንገር ከአርሰናል ሀላፊነታቸው በኋላ ምን ለመስራት አስበዋል?
​ ከአርሰናል ጋር ጥብቅ ግኑኝነት ያላቸው አርሰን ቬንገር ከ 22 አመት ቆይታ በኋላ ከመድፈኞቹ ጋር ለመለያየት መቃረባቸው እየተነገረ ባለበት ወቅት ከቡድኑ ጋር ቢለያዩ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተናግረዋል።…