ethioaddissport.com
ውድድሮች
​​የአውሮፓ አበይት አምስት የሊግ ውድድሮች መርሃግብሮችን እና የደረጃ ሰንጠረዦችን እንዲሁም የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ እና የዩሮፓ ሊግ መርሃግርብሮችንና ምድብ ደረጃዎችን በኢትዮጵያ ቀን ቀመር እና የሰዓት አቆጣጠር በአማርኛ ቋንቋ ከታች ያሉትን አማራጮች ተጭነው ማግኘት ይችላሉ። የሊግ ውድ…