etarh.com
طرح تولید فروکتوز از ذرت | مشاوره سرمایه گذاری، تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی | ایطرح
طرح تولید فروکتوز از ذرت محصول طرح حاضر فروکتوز از ذرت می باشد .در طبیعت ،فروکتوز قند اصلی بسیاری از میوه ها و سبزیجات است و به همین دلیل به آن قند میوه می گویند.این قند از طریق فرآیند روی نشاسته ذرت و تبدیل آن به گلوکز و سپس به فروکتوز تولید می شود.تبدیل نشاسته …