etar.rs
"Vrište sećanja pred svaki Vidovdan ..." - Etar
“Na ovaj dan, pre 20 godina, pod pretnjom smrću, moja porodica i ja, morali smo da napustimo Prištinu. To nije samo odlazak iz jednog grada, iz porodične kuće, nego izmeštanje iz sopstvenog života – mala smrt. Ni posle dve decenije nisam uspela da osetim pripadanje novom domu i novom gradu. Ali, uglavnom, ćutim, ...