etar.rs
“Sa romanom „Svedok” dobili smo i uvid same žrtve koji može da nam dodatno ukaže na štetnost delovanja sekti” - Etar
Prema nezvaničnim procenama, u našoj zemlji ima više od stotinu “modernih sekti” i oko 20.000 žrtava njihovog delovanja na društvenim mrežama. Na upozoravajuće brojke utiče i činjenica da sektaška vrbovanja nisu više “tradicionalna” od vrata do vrata, već sada dolaze preko interneta iz bilo kog dela sveta i meta su im mladi. Obrada žrtve ...