etar.rs
JEROTIĆ - ŠTA ČOVEKA ČINI ZRELOM I CELOVITOM LIČNOŠĆU - Etar
Zrela savest se pokazuje kako u toleranciji ali i kontroli svojih nagonskih želja, tako i u toleranciji ali i budnosti prema zahtevima svog moralnog bića. Naš poznati akademik Vladeta Jerotić, u svojoj knjizi “Čovek i njegov identitet”, objasnio je koje su to sposobnosti koje bi individua trebalo da razvije da bi se smatrala ...