estibalizespinosa.com
☞ zoommm. textos biónicos, 2007
❇ ❈ ❅ ❄ ❆❇ ❈ ❅ ❄ ❆❇ ❈ ❅ ❄ ❆❇ ❈ ❅ ❄ ❆❇ ❈ ❅ ❄ ❆ ☞ Zoommm.Textos biónicos [pdf]. Publícoo tal e como foi pendurado no netlabel A Regueifa Plataforma, en 2007 [actualmente desactivado]. Edicións Xerai…