estibalizespinosa.com
☞ mecánica zeleste, 1997
Poemario de entre 1996-97 que recibiu o accésit do Francisco Añón de poesía e se publicou en 1998. Estará descargable proximamente.