estibalizespinosa.com
dous poemas máis de Wislawa Szymborska
A man Vintesete ósos trinta e cinco músculos unhas dúas mil células nerviosas en cada xema de cada un dos cinco dedos. Máis que abondo para escribir Mein Kampf ou Winnie the Pooh. de Até aquí, 2013…