estibalizespinosa.com
poema de Félix Grande
Esta tarde Francisca Aguirre e Guadalupe Grande [viúva e filla respectivamente do poeta Félix Grande] acoden aos Encontros con Autores que argallan Javier Pintor e Xabier Seoane na UNED d’A C…