estibalizespinosa.com
casa de citas XLII
Non parece existir a filosofía ata que de súpeto se volve cara aos filósofos e saen todos arrastrándose da súa cova, palpebrexando para se quitar as lagañas de tearaña. O sistema creba e a filosofí…