estibalizespinosa.com
fame nejra, humor nejro, semana nejra
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Edicións El Gaviero e a Semana Negra de Gijón organizaron hai unhas semanas o II Certame de Poesía Serie B, un premio para un só poema que aborde temát…