estibalizespinosa.com
caza
No 2003 escribín outro texto para outro finado. Se cadra, coma as prañideiras, podía gañarme a vida diso. La lloradora, by La Lupe. Caza foi por Antón Avilés de Taramancos. Un dos meus poetas prefe…