estibalizespinosa.com
chico malo
Fragmento de Chamada aos malos poetas, de Rodolfo Fogwill[…]Á caza do home, por fame, corren todos, saltan da cuadrícula e son zampados. Todo iso abonda: faltan os poetas, os mil, os dez mil …