estibalizespinosa.com
oz dentro de oz inside oz во внутрь oz dedans oz
Do macro ao micro. Semella que os humanos xa podemos movernos do macro ao micro coa soltura dun zoom. Do colapso dunha estrela aos desvaríos dun neutrino. Dunha multinacional en 3 continentes a unh…