estherdelcampo.cat
Vendre un meló avui
Vendre un meló avui no és presa fàcil. Ho tenen cru també els que han de despatxar un robot de cuina a aquestes alçades de la recessió. Per no parlar de desprendre-se’n i adjudicar un tercer …