estherdelcampo.cat
I el teletext resisteix
De fet, la BBC anglesa mai no ha emès publicitat comercial. Però fan pagar per família un cànon (license fee) de 142,50 lliures a l’any, al canvi, 160 euros (13 euros/mes) per veure la televi…