ester.rs
Породична фотографија - сцена 1: Београдски сајам
Збирка ”Естер” - Породична фотографија - сцена 1: Београдски сајам ВРЕМЕ: недеља 8. септембар 1940. МЕСТО: Сајмиште, Београд