ester.rs
Архивисти и зборављене кутије
Наставни материјал ”Естер” - Архивисти и зборављене кутије: архивисти Историјског архива Београда проналазе кутије докумената о жртвама логора на Сајмишту