esrt.vn
Phí gia hạn visa Mỹ
Việc gia hạn visa Mỹ có khá nhiều quy định, trước hết là bạn chỉ được gia hạn visa không định cư Mỹ khi visa Mỹ của bạn vẫn còn hiệu lực hoặc hết hạn trong vòng 12 tháng và bạn đang xin visa cùng loại.